Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Panevėžys : geografinės ir istorinės žinios apie apylinkes ir miestą / Juozas Masilionis, redaktorius ; Antanas Rukuiža, Antanas Vadopalas, Povilas Žilys, redakcinė komisija
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : Panevėžiečių klubas, 1963 (Chicago, Ill. : "Draugo" sp.)
Apimtis:
430, [2] p. : iliustr., portr., žml.
Pastabos:
Su S. Džiugo ekslibrisu (LNB: 05/9670)
Su spaudais: Lietuviškos Knygos Klubas ir Lozoraičių biblioteka (LNB: LC4348//15/5030)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Dr. Rožės Šomkaitės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/10577)
Bibliogr. str. gale
UDK:
908(474.5)
911.375(474.5)
94(474.5)
913(474.5)
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Panevėžys (Lietuva) – Istorija
Panevėžio kraštas (Lietuva) – Istorija
Panevėžio kraštas (Lietuva) – Geografija
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK908/Pa-182
Bendrieji fondai : 3.253003
Lituanistikos skaitykla : LT908(474.5)PA/Pa-182
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC4348
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)138/963
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai