Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Skipitis, Rapolas (1887-1976)
Antraštė:
Nepriklausomą Lietuvą statant : atsiminimai / Rapolas Skipitis
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : Terra, 1961 ([Chicago, Ill.] : Draugo sp.)
Apimtis:
440 p. : portr.
Pastabos:
Su aut. autogr. (LNB: LAK388//L236578//LAK622//L246079)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Aldonos Šmulkštienės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/7968)
Vardynas: p. 431-436
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(093.3)
323(474.5)(091)(093.3)
338(474.5)(091)(093.3)
821.172(73)-94
Apie asmenį:
Skipitis, Rapolas, 1887-1976
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Teisininkai – Lietuva – Atsiminimai
Politiniai veikėjai – Lietuva – Atsiminimai
Visuomenės veikėjai – Lietuva – Atsiminimai
Atsiminimai, lietuvių emigrantų – Jungtinės Valstijos
Amerikos lietuvių literatūra
Lietuva – Politika ir valdymas – 1918-1940 – Atsiminimai
Lietuva – Ekonominė padėtis – 1918-1940 – Atsiminimai
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Atsiminimai
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK94(474.5)/Sk-31
Bendrieji fondai : 3.223902
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK388, LAK622
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL94(474.5)"1918/1940"/Sk-31
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)30/961
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai