Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Klasės ir politinės partijos Lietuvoje 1919-1926 metais / Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos institutas ; [redakcinė kolegija: Žepkaitė (atsakinga redaktorė) … [et al.]
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mokslas, 1978 (Vilnius : Pergalės sp.)
Apimtis:
229, [3] p. : lent. ; 20 cm
Pastabos:
Su Ž. Mikšio ekslibrisu S. Lozoraičiui ir spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC3703//14/10844)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija (LNB: 19/17277)
Bibliogr. išnašose
Asmenvardžių r-klė: p. 227-230
Tiražas 4000 egz.
UDK:
94(474.5)"1918/1940"
323.3(474.5)(091)"1919/1926"
329(474.5)(091)"1919/1926"
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Klasės – Lietuva
Socialinė struktūra – Lietuva
Partijos ir politiniai judėjimai – Lietuva
Lietuva – Politika ir valdymas – 1918–1940
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918–1940
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK32/Kl-31
Bendrieji fondai : Ct313534
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC3703

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai