Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Maldeikis, Petras (1904‒1993)
Antraštė:
Mykolas Krupavičius / P. Maldeikis
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga, 1975 (Chicago, Ill. : "Draugo" sp.)
Apimtis:
493 p. : iliustr., portr.
Pastabos:
Virš. aut. nenurodytas
Su aut. autogr. (LNB:LAK2750//00/18981)
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (Čikagoje) dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/9987)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC6369//18/18214)
Bibliogr. išnašose
UDK:
272-722.53(474.5)(092)
32(474.5)(092)
Apie asmenį:
Krupavičius, Mykolas, 1885-1970
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Lozoraičių šeimos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Katalikų Bažnyčia – Lietuva – Dvasininkija – Biografijos
Valstybės veikėjai – Lietuva – Biografijos
Visuomenės veikėjai – Lietuva – Biografijos
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK929/Ma-282
Palangos skaityklos fondas : P929/Ma-282
Bendrieji fondai : 3.240498
Lituanistikos skaitykla : LT929(474.5)/Ma-282
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC6369, LAK2750
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)16/975
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai