Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Skirmuntt, Konstancja (1851-1934)
Antraštė:
Istorija Lietuwos : trumpai apsakyta : su trimis žemėlapiais / Konstancija Skirmuntt
Išleidimo duomenys:
New York : Spaustuwėje "Lietuwiszkojo Balso", 1887
Apimtis:
143 p.
Pastabos:
Su spaudais: Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone Knygynas ir Lozoraičių biblioteka (LNB: LA1182//15/9473)
Iš V.Gaigalaičio kolekcijos (LNB: GA117//99/2868)
UDK:
94(474.5)
Katalogo dalis / kolekcija:
Viliaus Gaigalaičio kolekcija
Lozoraičių šeimos kolekcija
Tema:
Lietuva – Istorija
Susiję dokumentai:
Baltica. - Berlin, 1980
Šifras:
Retų knygų ir rankraščių fondas : GA117, A11/887, LA1182

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai