Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Daugirdaitė-Sruogienė, Vanda (1899-1997)
Antraštė:
Lietuvos steigiamasis seimas = The Lithuanian Constitutional Assembly / V. Daugirdaitė-Sruogienė
Išleidimo duomenys:
New York, N.Y. : Tautos fondas, 1975 (Brooklyn, N.Y. : Pranciškonų sp.)
Apimtis:
X, 261 p. : iliustr., portr.
Pastabos:
Santr. angl.
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Dr. Rožės Šomkaitės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 17/16373)
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Rasos Razgaitis dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/7765)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: :C6524//18/30672)
Bibliogr., p. 235-241, ir sk. gale
Vardynas: p. 257-261
UDK:
328(474.5)
342.53(474.5)
94(474.5)"1918/1940"
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Lietuva. Steigiamasis seimas
Įstatymų leidžiamoji valdžia – Lietuva – Istorija
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Šifras:
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento skaitykla : VL947.45.07/Da-394
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK94(474.5)/Da-394
Bendrieji fondai : 3.246959
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)1918-1940/Da-394
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC6524
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)50/975
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai