Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Trumpa, Vincas (1913-2002)
Antraštė:
Lietuva XIX-tame amžiuje / Vincas Trumpa
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1989 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.)
Apimtis:
279 p.
Pastabos:
Su S. Džiugo ekslibrisu (LNB: 05/9682)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC3426//14/5332//15/7865)
Bibliogr.: p. 269
Asmenvardžių r-klė: 270-277
Tiražas 900 egz.
UDK:
94(474.5)"1795/1917"
008(474.5)(092)
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Tema:
Kultūros veikėjai, lietuvių – Biografijos
Lietuva – Istorija – Rusijos imperijos sudėtyje, 1795-1917
Lietuva – Kultūra – 19 amžius
Šifras:
Bendrieji fondai : 3.223065
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)1795-1917/Tr-243
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC3426
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL94(474.5)"1795/1917"/Tr-243
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)48/989
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai