Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Krupavičius, Mykolas (1885-1970)
Antraštė:
Atsiminimai / Mykolas Krupavičius
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : Lietuviškos knygos klubas, 1972 (Chicago, Ill. : Draugo sp.)
Apimtis:
364 p., [9] iliustr., portr. lap.
Pastabos:
Virš. antr. nenurodytas
Su spaudu: ALKA. Putnam, Conn. (LNB: L220920)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Dr. Rožės Šomkaitės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/10533)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC6814//19/2016)
Su spaudais: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir J & Ad. Damusis (LNB: 19/17220)
Vardynas: p. 353-364
UDK:
272-722.53(474.5)(093.3)
32(474.5)(093.3)
Apie asmenį:
Krupavičius, Mykolas, 1885-1970
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Katalikų Bažnyčia – Lietuva – Dvasininkija – Biografijos
Kunigai – Lietuva – Biografijos
Politiniai veikėjai – Lietuva – Biografijos
Visuomenės veikėjai – Lietuva – Biografijos
Autobiografiniai atsiminimai, lietuvių
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK2/Kr-409
Bendrieji fondai : 3.240966
Lituanistikos skaitykla : LT929(474.5)/Kr-409
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC6814
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)21/972
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai