Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Matulevičius, Algirdas (1939–)
Antraštė:
Mažoji Lietuva XVIII amžiuje : lietuvių tautinė padėtis / Algirdas Matulevičius
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mokslas, 1989 (Vilnius : M. Šumausko sp.)
Apimtis:
195, [3] p., [1] žml. lap. : iliustr., žml.
Pastabos:
Santr. rus., vok.
Su spaudu: Jono Pajaujo biblioteka (LNB: PC101//05/7064)
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Aldonos Šmulkštienės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/10717)
Bibliogr.: p. 158-175 ir išnašose
R-klės: p. 183-[196]
Tiražas 40 000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
5-420-00240-X
UDK:
94(474.5)"1569/1795"
94(431.1)"17"
Katalogo dalis / kolekcija:
Vytauto Jurgučio kolekcija
Jono Pajaujo kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Lietuvininkai
Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva) – Istorija
Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva) – Nacionaliniai santykiai
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK94(474.5)/Ma-647
Bendrieji fondai : JC252, PC101, 3.217572
Lituanistikos fondas : A815/989
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)1230-1795/Ma-647
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai