Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Dėl mūsų sostinės : (iš Vilniaus darbo atsiminimų) / Mykolas Biržiška
Antraštė:
Neužgijusios žaizdos : atsiminimai iš Vilniaus 1920-1922 m. / Viktoras Biržiška ; Mykolo Biržiškos peržiūrėta ir spaudai paruošta
Laidos duomenys:
2-oji laida
Išleidimo duomenys:
1967
Apimtis:
312, [8] p. : faks., portr.
Serija:
Nidos knygų klubo leidinys ; Nr. 64
Pastabos:
Su S. Džiugo ekslibrisu (LNB: 02/3597)
Su V. Lozoraitienės autogr. ir spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LB154//08/28682)
Su spaudais: Petro Klimo dovana Mažvydo bibliotekai ir Petro Klimo biblioteka (LNB: KB68//10/5050//10/17212)
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Aldonos Šmulkštienės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/7868)
Pavardžių r-klė: p. 313-319
Kn. taip pat: Post mortem / Marija Biržiškaitė-Žymantienė, p. 5-8. Brolio prierašas / M. Biržiška, p. 9. I-jo leidimo įžangos žodis / Viktoras Biržiška, p. 11-12
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(093.3)
94(474.5-25)"19"(093.3)
323.1(474.5-25)(091)"1919/1920"(093.3)
32(474.5-25)(091)"1919/1920"(093.3)
821.172-94
Apie asmenį:
Biržiška, Mykolas, 1882–1962
Katalogo dalis / kolekcija:
Petro Klimo biblioteka
Lozoraičių šeimos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Visuomenės veikėjai – Politinė veikla – Lietuva
Vilniaus krašto apgultis (Vilnius, Lietuva), 1919-1920 – Atsiminimai
Polonizacija – Lietuva – Vilniaus kraštas – Atsiminimai
Atsiminimai, lietuvių
Vilniaus kraštas (Lietuva) – Nacionaliniai santykiai – Politinis aspektas – Atsiminimai
Vilniaus kraštas (Lietuva) – Politika ir valdymas – Atsiminimai
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Atsiminimai
Vilnius (Lietuva) – Istorija – 20 amžius – Atsiminimai
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK94(474.5)/Bi-368
Palangos skaityklos fondas : P93/94/Bi-368
Bendrieji fondai : 2.163936
Retų knygų ir rankraščių fondas : LB154, KB68
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)29/960
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai