Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Biržiška, Vaclovas (1884–1956)
Antraštė:
Knygotyros darbai / Vaclovas Biržiška ; [redakcinė komisija: Osvaldas Janonis, Domas Kaunas (pirmininkas), Vanda Stonienė ; sudarė, pratarmę ir įvadą parašė Genovaitė Raguotienė, Bronius Raguotis]
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Pradai, 1998
Apimtis:
550, [1] p. : portr.
Pastabos:
Su Genovaitės Raguotienės ir Broniaus Raguočio autgr. Alfonsui Bieliauskui (LNB:LAK3535//02/21027)
Vardų r-klė: p. 528-548
Kn. taip pat: Vaclovo Biržiškos gyvenimo ir veiklos bruožai / Genovaitė Raguotienė, Bronius Raguotis, p. 7-27
ISSN,ISBN,ISMN:
9986-776-41-4 : 20.00
UDK:
002.2(474.5)(091)
070(474.5)(091)
01(474.5)(091)
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Informacijos mokslų leidiniai
Tema:
Knygos – Lietuva – Istorija
Spauda – Lietuva – Istorija
Lietuvių laikraščiai – Istorija
Lietuvių periodika – Istorija
Bibliografija – Lietuva – Istorija
Šifras:
Bendrieji fondai : 3-98-17217
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK3535
Socialinių mokslų skaitykla : SM002/Bi-368
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1178535/98
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai