Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuvos TSR istorijos šaltiniai / Lietuvos TSR mokslų akademija, Istorijos ir teisės institutas
Antraštė:
Lietuva buržuazijos valdymo metais (1919-1940) / [rinkinio sudarytojai ir skyrių redaktoriai: J. Marcinkevičius, A. Gaigalaitė] ; redaktorius J. Žiugžda
Išleidimo duomenys:
1961 (Vilnius : "Vaizdo" sp.)
Apimtis:
861, [3] p. : lent.
Pastabos:
Tiražas 4000 egz.
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LD117//09/23295//16/8406)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka ir V. Lozoraitienės įrašu: iš Lesauskienės (LNB: LD117//18/6180)
Vietovardžių ir asmenvardžių r-klės: p. 784-815
Chronologinis šaltinių sąrašas: p. 816-862
Tiražas 4000 egz.
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(093.2)
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Tema:
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Šaltiniai
Šifras:
Bendrieji fondai : Dt9698
Lituanistikos fondas : A462/955
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)/Li-351
Rankraščių fondas : R.Pb.:D.743
Retų knygų ir rankraščių fondas : LD117
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai