Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Steponaitis, Antanas (1883-1964)
Antraštė:
Tėvynėje ir pasauly : prisiminimai ir apybraižos / Antanas Steponaitis
Išleidimo duomenys:
[Brooklyn, N.Y.] : [Tėvai pranciškonai], 1962 (Brooklyn, N.Y. : Tėvų pranciškonų sp.)
Apimtis:
319 p.
Pastabos:
Su spaudais: Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone Knygynas ir Lozoraičių biblioteka (LNB: LC3783//14/14059)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (Čikagoje) dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui, ir A. Juodkos autogr. (LNB: 18/10391)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC3783//18/30749)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija (LNB: 19/18440)
Vardynas: p. 309-319
UDK:
272-722.53(474.5)(092)
94(474.5)"1795/1990"
32(474.5)(091)"19"
327(474.5)(091)"19"
314.15(474.5)(091)"19"
Apie asmenį:
Steponaitis, Antanas, 1883-1964
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Kunigai – Lietuva – Biografijos
Pirmasis pasaulinis karas, 1914-1918 – Lietuva
Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 – Lietuva
Lietuva – Istorija – Rusijos imperijos sudėtyje, 1795-1917
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Lietuva – Istorija – Tarybų Sąjungos sudėtyje, 1940-1990
Lietuva – Politika ir valdymas – 20 amžius
Lietuva – Užsienio ryšiai
Lietuva – Emigracija ir imigracija – Istorija – 20 amžius
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK2/St-169
Bendrieji fondai : 3.242295
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC3783
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)64/962
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai