Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Naszlaicziai, arba Paveikslas isz praeities : [apysaka] / [iš lenkų k.] vertė Artojas [V.S. Jokūbynas]
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : kasztais ir spauda „Kataliko“, 1904
Apimtis:
256 p.
Pastabos:
P. 4 (virš.): Knygos „Kataliko“ spaudos, kurias galima gauti „Kataliko“ redakcijoj
Atsp. iš: Katalikas, 1903, Nr. 48 - 1904, Nr. 21:
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/LNB058A7531
UDK:
821.162.1-31
Tema:
Apysakos
Literatūra lietuvių kalba - Vertimai iš lenkų
Šifras:
Retų knygų ir rankraščių fondas : 1-98-705, A69/904
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai