Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Basanavičius, Jonas (1851-1927)
Antraštė:
Apie lenkų kalbą Lietuvos bažnyčiose = De lingua polonica in ecclesiis Lithuaniae : lietuvių raštas, paduotas Jo Šventenybei Pijui X. Popiežiui ir visiems S.R. Katalikų Bažnyčios kardinolams / [Jonas Basanavičius ; į lotynų kalbą išvertė Antanas Bajorinas]
Išleidimo duomenys:
[Vilnius : Lietuvių mokslo draugija], 1906 (Kaune : S. Banaičio sp.)
Apimtis:
75 p. ; 26 cm
Pastabos:
Gretut. tekstas liet., lot.
Aut. ir vert. kn. nenurodyti
Aut. pratarmė: p. 3-4
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LD525//11/16459)
Iš V.Gaigalaičio kolekcijos (LNB: GD24//00/10996)
Bibliogr. tekste ir išnašose
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 19
Tiražas [2000] egz.
UDK:
94(474.5)"1861/1917"
811.162.1:272(474.5)
811.172:272(474.5)
272(474.5)
323.1(474.5)
Katalogo dalis / kolekcija:
Viliaus Gaigalaičio kolekcija
Lozoraičių šeimos kolekcija
Tema:
Katalikų Bažnyčia – Lietuva
Religija ir politika – Lietuva
Kalba ir bažnyčia – Lietuva
Lenkų kalba – Lietuva
Lietuva – Istorija – Iki nepriklausomybės paskelbimo, 1861-1917
Susiję dokumentai:
O języku polskim w kościołach na Litwie. [Vilnius : Lietuvių mokslo d-ja], 1906
Šifras:
Bendrieji fondai : D1110, A217/906
Retų knygų ir rankraščių fondas : LD525, GD24
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai