Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Rankraščiai
Autorius:
Šaulys, Jurgis (1879-1948)
Bendroji antraštė:
Zenono Ivinskio rankraščių fondas Kitų asmenų, organizacijų medžiaga1655-1942
Antraštė:
Raštas Steponui Kairiui / Jurgis Šaulys, Jokūbas Šernas
Išleidimo duomenys:
Vilnius, 1918.VII.13
Apimtis:
1 lap.
Pastabos:
Autografuotas mašinraštis
Praneša, kad S. Kairį, M. Biržišką, J. Vileišį ir S. Narutavičių laiko išstojusiais iš Lietuvos Valstybės Tarybos sąstato
Šifras:
Rankraščių fondas : F29-1554
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai