Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Kaunas, Domas (1949-)
Antraštė:
Mažosios Lietuvos bibliotekos : (iki 1940 metų) / Domas Kaunas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka, 1987 (Vilnius : M. Šumausko sp.)
Apimtis:
257 p., [6] iliustr., faks., portr. lap. : iliustr., lent.
Pastabos:
Su aut. autogr. G. Raguotienei (LNB: LAK6999//10/9302)
Su aut. autogr. K. Sinkevičiui ir spaudu: Klemenso Sinkevičiaus biblioteka (LNB: LAK7353//12/7575)
Bibliogr.: p. 205-240
Pavardžių ir vietovardžių r-klės : p. 241-255
Tiražas 3000 egz.
UDK:
027(474.5)(091)
026(474.5)(091)
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Nacionalinės bibliotekos leidiniai
Informacijos mokslų leidiniai
Vytauto Jurgučio kolekcija
Tema:
Bibliotekos – Mažoji Lietuva – Istorija
Šifras:
Bendrieji fondai : JC327, 3.195214
Retų knygų ir rankraščių fondas : R.Pb.:C.2192, LAK6999, LAK6290, LAK7353
Socialinių mokslų skaitykla : SM027/Ka-619
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Autografas
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai