Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Kaunas, Domas (1949-)
Antraštė:
Iš lietuvių knygos istorijos : Klaipėdos krašto lietuvių knyga iki 1919 metų / Domas Kaunas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mokslas, 1986 (Vilnius : M. Šumausko sp.)
Apimtis:
190, [2] p., [8] iliustr. lap. ; 22 cm
Pastabos:
Santr. rus., vok.
Su aut. autogr. V. Žukui (LNB: LAK6223//08/23140)
Su aut. autogr. G. ir B. Raguočiams (LNB: LAK7089//10/9154)
Su aut. autogr. R. Brogienei (LNB: LAK7947//16/18980)
Bibliogr. išnašose
Pavardžių ir vietovardžių r-klės: p. 182-191
Tiražas 3000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
(Įr.) : 2 rb 50 kp
UDK:
002.2(474.5)(091)
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Vytauto Jurgučio kolekcija
Tema:
Knygos – Lietuva – Klaipėdos kraštas – Istorija
Šifras:
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento skaitykla : VL002/Ka-619
Bendrieji fondai : 3.160999, JC500
Lituanistikos skaitykla : LT002.2(474.5)/Ka-619
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK7089, LAK6223, LAK7947, R.Pb.:C.705
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1002689/1986
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai