Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Jakštas, Juozas (1900-1989)
Antraštė:
Nepriklausomos Lietuvos istorija, 1918-1940 / Juozas Jakštas ; [paruošė ir redagavo Vytautas Mikūnas]
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas, 1992
Apimtis:
272 p. : iliustr., faks., portr., žml.
Pastabos:
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC5159//16/4620)
Su Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondo narių autogr. ir spaudu: V. Landsbergis (LNB: 17/9883)
Su spaudu: V. Landsbergis ir autogr. V. Landsbergiui (LNB: 18/171)
Bibliogr. nuorodose sk. gale
Vardynas: p. 265-270
UDK:
94(474.5)"1918/1940"
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Vytauto Landsbergio kolekcija
Tema:
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Šifras:
Valstybingumo erdvė : LVF9/Ja-219, LV9/Ja-219
Palangos skaityklos fondas : P93/94/Ja-219
Bendrieji fondai : 3.284044
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)1918-1940/Ja-219
Retų knygų ir rankraščių fondas : R.Pb.:C.1249, LC5159
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL94(474.5)"1918/1940"/Ja-219
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)38/992
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai