Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Stulginskis, Aleksandras (1885-1969)
Antraštė:
Atsiminimai / Aleksandras Stulginskis ; [spaudai paruošė Jonas Račkauskas] ; [redaktorius J.A. Račkauskas]
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : Pedagoginis lituanistikos institutas, 1980 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.)
Apimtis:
295 p., [11] iliustr., portr. lap. : faks., portr.
Pastabos:
Santr. angl.
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka ir autogr. (LNB: LC6757//19/1359)
Su spaudu: V. Landsbergis, lipde: su lipde: LSB Lituanicos Tuntas. Lithuanian Scouts.5620 So. Claremobnt Ave. Cgicago, Il. 60636 USA ir R. Vito autogr. A. Dvoreckienei (LNB: 19/2946)
Bibliogr.: p. 295
Tiražas 1000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
0-936694-41-6
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(092)
94(474.5)"1861/1917"(093.3)
94(474.5)"1918/1940"(093.3)
342.511(474.5)(092)
32(474.5)(093.3)
Apie asmenį:
Stulginskis, Aleksandras, 1885-1969
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Vytauto Landsbergio kolekcija
Tema:
Prezidentai – Lietuva – Biografijos
Pirmasis pasaulinis karas, 1914-1918 – Lietuva – Atsiminimai
Autobiografiniai atsiminimai, lietuvių
Lietuva – Politika ir valdymas – 1915-1918 – Atsiminimai
Lietuva – Istorija – Iki nepriklausomybės paskelbimo, 1861-1917 – Atsiminimai
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Atsiminimai
Šifras:
Valstybingumo erdvė : LV9/St-395
Bendrieji fondai : 3.239713
Lituanistikos skaitykla : LT929(474.5)/St-395
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC6757
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)11/980
Visateksčiai dokumentai
Viršelis
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai