Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Girnius, Juozas (1915-1994)
Antraštė:
Pranas Dovydaitis / Juozas Girnius
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : [Ateitis], 1975 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.)
Apimtis:
XV, 776 p., [8] iliustr., faks., portr. lap.
Pastabos:
Tiražas 1500 egz.
Su A. Maceinos autogr. (LNB: 99/19288)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Rasos Razgaitis dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 17/6266)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Dr. Rožės Šomkaitės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/11077)
Su aut. autogr. J. Eretui ir su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC6521//18/31111)
Su spaudais: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir J & Ad. Damusis, Lockport, IL (LNB: 19/15056)
Bibliogr. išnašose: p. 717-746
Dovydaičio bibliogr.: p. 747-761
Pavardžių r-klė: p. 763-776
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(092)
32(474.5)(092)
1(474.5)(092)
008(474.5)(092)
94(474.5)"1918/1940"
Apie asmenį:
Dovydaitis, Pranas, 1886-1942
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Antano Maceinos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Vasario 16 Aktas – Signatarai – Biografijos
Politiniai veikėjai – Lietuva – Biografijos
Visuomenės veikėjai – Lietuva – Biografijos
Filosofai – Lietuva – Biografijos
Ateitininkai – Lietuva – Biografijos
Mokslininkai – Lietuva – Biografijos
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK929/Gi-343
Bendrieji fondai : 3.238322
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC6521, MC1093
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)38/975
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai