Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Basanavičius, Jonas (1851-1927)
Antraštė:
Rinktiniai raštai / Jonas Basanavičius ; [redakcinė komisija: K. Korsakas (pirm.) … [et al.] ; [paruošė D. Krištopaitė]
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Vaga, 1970 (Kaunas : V. Kapsuko-Mickevičiaus sp.)
Apimtis:
[2], XXIV, 1036, [2] p., [13] iliustr., faks., portr. lap.
Serija:
Lituanistinė biblioteka
Pastabos:
Su spaudu: Jono Pajaujo biblioteka (LNB: PB296//05/6580)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC3332//14/3977)
Su V. Lozoraitienės autogr. ir įrašu: V. Lozoraitienei Felė Grigonienė ir spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC3332//16/10894)
Bibliogr. pastabose ir paaiškinimuose, p. 883-1012, ir išnašose
Vardų ir pavardžių r-klė: p. 1014-1035
Kn. taip pat: Jono Basanavičiaus kultūrinis palikimas / Juozas Jurginis, p. I-XIV
Tiražas 15 000 egz.
UDK:
94(474.5)"1861/1940"(092)
94(474.5)(081.2)
398(474.5)(081.2)
821.172.09(081.2)
Apie asmenį:
Basanavičius, Jonas, 1851-1927
Basanavičius, Jonas, 1851-1927 – Dokumentai ir korespondencija
Katalogo dalis / kolekcija:
Vytauto Jurgučio kolekcija
Lozoraičių šeimos kolekcija
Jono Pajaujo kolekcija
Tema:
Visuomenės veikėjai – Lietuva – Biografijos
Visuomenės veikėjai – Lietuva – Dokumentai ir korespondencija
Lietuvių literatūra – Istorija ir kritika
Tautosaka, lietuvių – Istorija ir kritika
Publicistiniai straipsniai, lietuvių
Lietuva – Istorija
Šifras:
Bendrieji fondai : JC202, PB296, Bt277979
Lituanistikos fondas : A260/970
Rankraščių fondas : R.Pb.:B.766
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC3332
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL821.172/Ba-499
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai