Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Rankraščiai
Autorius:
Pleirytė-Puidienė, Ona (1882-1936)
Bendroji antraštė:
Juozo Urbšio rankraščių fondas Kūrybinio proceso rankraščiai1912-1971
Antraštė:
[Lietuvių kalba ir literatūra spaudoje] : spaudos iškarpų rinkinys
Išleidimo duomenys:
1913-1927
Apimtis:
17 lap.
Pastabos:
Spaudos iškarpos iš "Lietuvos žinių" ir kt.
Iš Juozo Urbšio kolekcijos
O. Vaidilutės-Puidienės "Diana", J. Tumo-Vaižganto "Juozas Andziulaitis-Kalnėnas", M. Biržiškos "Dr. L. Rėza", J. Jablonskio "Dėl mūsų šių dienų "karų" ir "paliaubų" ir kt.
Šifras:
Rankraščių fondas : F15-113
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai