Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Atsiminimai / Mykolas Vaitkus
Antraštė:
Šiaurės žvaigždė
Išleidimo duomenys:
1965 (London : Nida Press)
Apimtis:
297, [2] p.
Serija:
Nidos knygų klubo leidinys ; Nr. 53
Pastabos:
Su V. Lozoraitienės autogr. ir spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LB161//08/30816)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LB161//16/8013)
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Aldonos Šmulkštienės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 17/7858)
Vardynas: p. 289-297
UDK:
821.172(73)-94
821.172(092)
821.172(73)(092)
272-722.53(474.5)(092)
272-722.53(73)(=172)(092)
Apie asmenį:
Vaitkus, Mykolas, 1883-1973
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Lozoraičių šeimos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Rašytojai, lietuvių – 20 amžius – Biografijos
Amerikos lietuvių rašytojai – Biografijos
Kunigai – Lietuva – Biografijos
Amerikos lietuvių kunigai – Biografijos
Autobiografiniai atsiminimai, lietuvių – Jungtinės Valstijos
Amerikos lietuvių literatūra
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK821.172/Va-125
Bendrieji fondai : 2.161809
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK959, LB161
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)110/962
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai