Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Būtėnas, Julius (1908–1999)
Antraštė:
Mykolas Sleževičius : advokatas ir politikas / Julius Būtėnas, Mečys Mackevičius
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995 (Vilnius : Leidybos centro Poligrafinių paslaugų įmonė)
Apimtis:
263, [1] p., [16] iliustr. lap.
Pastabos:
Su aut. autogr. V. Žukui (LNB: LAK6245//08/23312)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Aldonos Šmulkštienės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui ir M. Šleževičiaus, M. Mackevičiaus autogr. (LNB: 18/7053)
Vardynas: p. 247-261
Tiražas 2500 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
9986-413-31-1 : 3.54
UDK:
347.965(474.5)(092 )
32(474.5)(092 )
Apie asmenį:
Sleževičius, Mykolas, 1882-1939 – Atsiminimai
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Teisininkai – Lietuva – Atsiminimai
Politiniai veikėjai – Lietuva – Atsiminimai
Visuomenės veikėjai – Lietuva – Atsiminimai
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK929/Bu-388
Bendrieji fondai : 3.289472
Lituanistikos skaitykla : LT929(474.5)/Bu-388
Rankraščių fondas : R.Pb.:B.623
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK6245
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL929/Bu-388
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai