Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Yla, Stasys (1908–1983)
Antraštė:
Jurgis Matulaitis : biografinė apybraiža / Stasys Yla ; [Lietuvių katalikų mokslo akademija]
Laidos duomenys:
2-asis leid.
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993 (Vilnius : Poligrafinių paslaugų įmonė)
Apimtis:
230, [2] p., [16] iliustr., portr. lap.
Pastabos:
Bibliogr., p. 212-216, ir išnašose
Vardų r-klė: p. 217-226
Tiražas 5000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
5-420-01090-9 : 1.75
UDK:
272-36(474.5)(092)
272-722.51(474.5)(092)
821.172-94
Apie asmenį:
Matulaitis, Jurgis, 1871-1927
Tema:
Katalikų Bažnyčia – Lietuva – Dvasininkija – Biografijos
Palaimintieji – Lietuva – Biografijos
Vyskupai – Lietuva – Biografijos
Biografinės apybraižos, lietuvių
Šifras:
Bendrieji fondai : 3.279903
Humanitarinių mokslų skaitykla : HM272-722.5(474.5)/Il-03
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai