Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Lietuvos okupacija ir aneksija, 1939-1940 : dokumentų rinkinys / Lietuvos valstybinis archyvas, Lietuvos istorijos institutas ; [parengė L. Breslavskienė … [et al.]]
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mintis, 1993 (Kaunas : "Spindulio" sp.)
Apimtis:
407, [1] p.
Pastabos:
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir A. Pilifonio autogr. R. Razgaitienei (LNB: 18/10313)
Tiražas 2500 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
5-417-00636-x : 5.80
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(093.2)
94(474.5)"1940/1941"(093.2)
327(474.5:47+57)(091)(093.2)
327(47+57:474.5)(091)(093.2)
Katalogo dalis / kolekcija:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918–1940 – Šaltiniai
Lietuva – Istorija – Sovietizacija, 1940–1941 – Šaltiniai
Lietuva – Aneksija į Tarybų Sąjungą – Šaltiniai
Lietuva – Užsienio ryšiai – Tarybų Sąjunga – Šaltiniai
Tarybų Sąjunga – Užsienio ryšiai – Lietuva – Šaltiniai
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK94(474.5)/Li-301
Bendrieji fondai : 2.199141
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)1918-1940/Li-301
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL94(474.5)"1918/1940"/Li-301
Visateksčiai dokumentai

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai