Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Sidzikauskas, Vaclovas (1893–1973)
Antraštė:
Lietuvos diplomatijos paraštėje : [atsiminimai, 1917-1940] / Vaclovas Sidzikauskas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Vaga, 1994 (Kaunas : „Spindulio“ sp.)
Apimtis:
354, [4] p., [8] faks., portr. lap. ; 20 cm
Pastabos:
Su B. Sidzikauskienės autogr. D. Lozoraitienei ir su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC6543//18/31076)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir su B. Sidzikauskienės autogr. V. Pikturnai (LNB: 19/17444)
Kn. taip pat: Lietuvos diplomatijos virtuozas / Stasys Martišius, p. 5-14
Tiražas 3000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
5-415-00400-9 : 4.40
UDK:
341.7(474.5)(091)
327(474.5)(091)
94(474.5)"1918/1940"(093.3)
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Diplomatai – Lietuva – Atsiminimai
Politiniai veikėjai – Lietuva – Atsiminimai
Atsiminimai, lietuvių emigrantų – Jungtinės Valstijos
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Atsiminimai
Lietuva – Užsienio ryšiai – 1918-1940 – Atsiminimai
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK34/Si-23
Bendrieji fondai : 3.287244
Lituanistikos skaitykla : LT327(474.5)/Si-23
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC6543
Socialinių mokslų skaitykla : SM327/Si-23 (Diplomatijos lentyna)
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL94(474.5)"1918/1940"/Si-23 (Diplomatijos lentyna)
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai