Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Kaunas, Domas (1949-)
Antraštė:
Donelaičio žemės knygiai : bibliofilijos apybraižos / Domas Kaunas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993 (Kaunas : "Spindulio" sp.)
Apimtis:
319, [2] p. : iliustr., faks., portr.
Pastabos:
Lietuviškai knygai 450
Santr. vok.
Su aut. autogr. N. Vėliui (LNB: LAK5225//05/22710)
Su aut. autogr. V. Žukui (LNB: LAK6213//08/23172)
Su aut. autogr. S. Vėlavičienei (LNB: LAK6482//09/7128)
Su aut. autogr. G. ir B. Raguočiams (LNB: LAK6795//10/8601)
Su aut. autogr. K. Sinkevičiui ir spaudu: Klemenso Sinkevičiaus biblioteka (LNB: LAK7346//12/7619)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Aldonos Šmulkštienės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centru (LNB: 17/6062)
Bibliogr. tekste
Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 304-318
Tiražas 7000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
5-420-00512-3 : 1.25
UDK:
090.1(474.5)
002(474.5)(091)
655.1(474.5)
090.1(470.26)
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Informacijos mokslų leidiniai
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Spaustuvininkai – Mažoji Lietuva
Leidėjai ir leidyba – Mažoji Lietuva
Knygų leidyba ir prekyba – Mažoji Lietuva – Istorija
Kultūros veikėjai – Mažoji Lietuva
Bibliofilija – Mažoji Lietuva
Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva) – Raštija – Istorija ir kritika
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK0/Ka-619
Bendrieji fondai : 2.198621
Lituanistikos skaitykla : LT002.2(474.5)/Ka-619
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK6482, LAK7346, R.Pb:B.332, LAK5225, LAK6213, LAK6795
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL09/Ka-619
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Autografas
Autografas
Autografas
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai