Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
[Atsiminimai] / Stasys Raštikis
Antraštė:
Kovose dėl Lietuvos. D. 1 : kario atsiminimai
Išleidimo duomenys:
1956 (Los Angeles : "Lietuvių dienų" sp.)
Apimtis:
704 p. : iliustr., portr.
Pastabos:
Su S. Džiugo ekslibrisu (LNB: 02/24595)
Su spaudu: Jono Pajaujo biblioteka (LNB: PC238//05/6011)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC1570//11/14876)
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Dr. Rožės Šomkaitės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/9741)
Su spaudais: Lozoraičių biblioteka ir Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone Knygynas (LNB: LC1570//19/1997)
Tiražas 2000 egz.
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(093.3)
355.333(474.5)(092)
355(474.5)(093.3)
Apie asmenį:
Raštikis, Stasys, 1896-1985
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Jono Pajaujo kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Lietuva. Kariuomenė – Karininkai – Biografijos
Lietuva. Kariuomenė – Istorija – Atsiminimai
Generolai – Lietuva – Biografijos
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Atsiminimai
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK94(474.5)/Ra-234
Bendrieji fondai : 3.241198, PC238
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC1570
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL94(474.5)"1918/1940"/Ra-234
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)14/956
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai