Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuvių Atgimimo istorijos studijos / redakcinė kolegija: Egidijus Aleksandravičius … [et al.]
Antraštė:
Didysis Vilniaus seimas / Egidijus Motieka
Išleidimo duomenys:
1996 (Vilnius : Vilspa)
Apimtis:
364 p.
Pastabos:
Santr. lenk., angl., pranc.
Su aut. autogr. Marijai ir Antanui Rudžiams (LNB: LAK7532//14/14137)
Bibliogr. išnašose
Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 354-364
Tiražas 1 000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
9986-814-01-4 : 9.00
UDK:
94(474.5)"1861/1917"
94(474.5)"1861/1917"(093.2)
328(474.5)(091)
323(474.5)(091)
323(474.5)(093.2)
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Tema:
Didysis Vilniaus seimas (1905)
Lietuva – Istorija – Iki nepriklausomybės paskelbimo, 1861-1917
Lietuva – Istorija – Iki nepriklausomybės paskelbimo, 1861-1917 – Istoriografija
Lietuva – Istorija – Iki nepriklausomybės paskelbimo, 1861-1917 – Šaltiniai
Lietuva – Istoriografija
Lietuva – Politika ir valdymas – 1861-1917
Lietuva – Politika ir valdymas – 1861-1917 – Šaltiniai
Šifras:
Bendrieji fondai : 3.262040
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)/Li-191
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK7532
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai