Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Balsas = La voz : Argentinos lietuvių savaitraštis / [redaktorius] Juozas Bukevičius
Išleidimo duomenys:
Buenos Aires : Pietų Amerikos lietuvių draugija „Lietuva“, 1927-2001
Pastabos:
Antr. variantas: Argentinos lietuvių balsas; Argentinos balsas
Paantr.: Argentinos lietuvių savaitraštis: Pietų Amerikos lietuvių draugijos „Lietuva“ organas, 1928, saus. 27 (Nr. 4)-lapkr. 24 (Nr. 41); Argentinos lietuvių savaitraštis: Pietų Amerikos lietuvių draugijos „Lietuva“ ir „Kultūros“ būrelio organas, gruod. 1 (Nr. 42); darbo žmonių laikraštis, 1929, kovo 30 (Nr. 61)-kovo 30 (Nr. 63); bepartyvis darbo žmonių laikraštis, 1930, saus. 30 (Nr. 1)-lapkr. 15 (Nr. 22); nepartinis darbo žmonių laikraštis, gruod. 1 (Nr. 23)-1931, saus. 1 (Nr. 25), bal. 12 (Nr. 12)-rugs. 27 (Nr. 24; nepartinis darbo žmonių savaitraštis, saus. 8 (Nr. 1)-kovo 29 (Nr. 11), spal. 11 (Nr. 25)-1933, kovo 11 (Nr. 134); nepartinis darbo žmonių savaitraštis: organas draugijos „Lietuva“, kovo 18 (Nr. 135)-1935, kovo 28 (Nr. 237); 1928, gruod. 8 (Nr. 43)-kovo 2 (Nr. 60); nenurodyta, 1928, gruod. 8 (Nr. 43)-kovo 2 (Nr. 60); 1935, bal. 4 (Nr. 238)-1940; seniausias Pietų Amerikos lietuvių laikraštis, 1995-2001
Red.: Norkus Konstantas N., 1929, vas. 16 (Nr. 58)-kovo 30 (Nr. 63); Ožinskas Pranas, 1931, bal. 12 (Nr. 12)-lapkr. 8 (Nr. 28); 1932, saus. 3 (Nr. 76)-vas. 21 (Nr. 83); Sajauskas V., 1931, lapkr. 15 (Nr. 29)-gruod. 27 (Nr. 35); Stankaitis Jonas, 1928, geg. 11 (Nr. 19)-birž. 1 (Nr. 21); Štabinskas Stasys, 1929, geg. 1 (Nr. 1)-1931, kovo 29 (Nr. 11); Undzėnas J., 1928, vas. 10 (Nr. 6)-geg. 4 (Nr. 18); Vilčinskas Aleksandras, 1928, birž. 15 (Nr. 22)-spal. 19 (Nr. 36); nenurodyta, 1928, spal. 27 (Nr. 37)-1929, vas. 9 (Nr. 57); 1933, kovo 18 (Nr. 135)-1940; redaguoja redakcinė komisija, 1931, bal. 12 (Nr. 12)-spal. 18 (Nr. 26), lapkr. 22 (Nr. 30)-gruod. 27 (Nr. 35); 1932, saus. 3 (Nr. 76)-1933, kovo 11 (Nr. 134)
Leidėjas: P. Ožinskas, 1929-1983
Išleista ne spaustuviniu būdu, 1927, Nr. 1-1929, kovo 2 (Nr. 60)
Savaitinis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/LNB01500F6D
UDK:
314.151.3-054.72(82)(=172)(054)
Tema:
Argentinos lietuviai – Politinė veikla – Laikraščiai
Susiję dokumentai:
Šepetys
Šifras:
Periodikos fondas : Hp158
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : ALp(LKA)2618
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai