Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Kariūnas : Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokyklos kariūnų neperiodinis laikraštis / redaktorius S.Urbanavičius
Išleidimo duomenys:
Kaunas : P.L.P. Karo mokyklos kariūnų klubo fondas, 1932-1940, 1995-1998, 2001-
Apimtis:
24-30 cm
Pastabos:
Paantr.: Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokyklos kariūnų laikraštis, 1932, Nr. 2; Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokyklos kariūnų iliustruotas laikraštis, 1933, Nr. 5/6-1934, Nr. 12; P.L.P. Karo mokyklos kariūnų iliustruotas žurnalas, 1934, Nr. 13/14-1936, Nr. 24/25; P.L.P. karo mokyklos kariūnų ir aspirantų iliustruotas žurnalas, 1937, Nr. 1(26)-1939, Nr. 5(42); iliustruotas kariūnų ir aspirantų žurnalas, 1939, Nr. 6(43)-1940, Nr. 2(45); nenurodyta, Nr. 1 (1995)-Nr. 12 (1998); Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos leidinys, Nr. 13 (2001)-2010, Nr. 3; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas, 2010, Nr. 4-
Rengėjas: Lietuvos karo akademija, Nr. 1 (1995)-Nr. 12 (1998)
Red.: Noreika, 1937, Nr. 1-6; Kazys Zupka, 1938, Nr. 1-6; Vyt. Tamulaitis, 1939, Nr. 1-1940, Nr. 2; S. Puškorius, Nr. 1 (1995)-Nr. 12 (1998); Vytautas Tininis, Nr. 13 (2001)-Nr. 16 (2002); Jonas Švilpa, 2007, Nr. 3-2009, Nr. 2; Arūnas Alonderis, 2009, Nr. 3-2017, Nr. 2; Gintautas Surgailis, Nr. 18 (2002)-2007, Nr. 2, 2017, Nr. 3-
Publikavimo vieta: Vilnius, Nr. 1 (1995)-
Leidėjai: Kariūnų ramovė, 1934, Nr. 12-1940, Nr. 2; Lietuvos karo akademija, Nr. 1 (1995)-Nr. 12 (1998); Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Nr. 13 (2001)-
Ketvirtinis, 2002-
Įvairaus dažnumo, 1995-1998, 2001
Dvimėnesinis, 1932-1940
ISSN,ISBN,ISMN:
2029-6045
UDK:
355/359(474.5)(051)
355.2(474.5)(051)
Tema:
Karyba ir karo mokslas – Mokymas – Lietuva – Periodika
Karinis rengimas – Lietuva – Periodika
Susiję dokumentai:
NATO praeitis ir ateities perspektyvos
Kariūnas [Elektroninis išteklius]. ISSN 2029-6053
Šifras:
Periodikos fondas : Dp4776
Periodikos fondas 2 : Dp4776
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai