Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Gelžinis, Martynas (1907-1990)
Antraštė:
Mūsų gimtinė Mažoji Lietuva = Our homeland Lithunia Minor = Unsere Heimat Kleinlitauen / Martynas Gelžinis ; [parengė spaudai Petronėlė Žostautaitė] ; Mažosios Lietuvos fondas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996 (Vilnius : Poligrafinių paslaugų įmonė)
Apimtis:
598, [1] p. : iliustr., faks. ; 25 cm
Pastabos:
Dalis teksto gretut. liet., angl., vok.; santr. angl., vok.
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Aldonos Šmulkštienės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/10638)
Bibliogr., p. 537-552, ir dalių gale
Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės / sudarė Irena Stankevičienė, p. 563-589
Kn. taip pat: Mažosios Lietuvos fondo (MLF) žodis / Vilius Pėteraitis, p. 9-23. Pratarmė, p. 25-26 ; Įvadas, p. 27-29 / Petronėlė Žostautaitė. Martynas Gelžinis, 1907-1990 / Ansas Lymantas, p. 30-33
Tiražas 1000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
5-420-01359-2 (įr.)
UDK:
94(474.5)
94(474.5)(093)
930.1(474.5)
930.1(430)
Katalogo dalis / kolekcija:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva) – Istorija
Klaipėdos kraštas (Lietuva) – Istorija
Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva) – Istorija – Šaltiniai
Klaipėdos kraštas (Lietuva) – Istorija – Šaltiniai
Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva) – Istoriografija
Klaipėdos kraštas (Lietuva) – Istoriografija
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK94(474.5)/Ge-197
Bendrieji fondai : 3-97-218
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)/Ge-197
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1161717/1996
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai