Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Šaltinis : iliustruotas savaitraštis, skiriamas Lietuvos visuomenei
Išleidimo duomenys:
Seinai : Kazimieras Prapuolianis, 1906-1915; 1926-1940; 1962-1998
Pastabos:
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Aldonos Šmulkštienės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: DCKp282)
Paantr.: savaitraštis, 1926-1933, Nr. 15 ; katalikiškos minties savaitraštis, 1933, Nr. 16-26 ; savaitraštis, 1933, Nr. 27-1939; savaitraštis kaimui ir miestui, 1940; katalikiškos ir tautinės minties laikraštis, 1961, Nr. 1-1966, Nr. 6; tikybinės ir tautinės minties žurnalas, 1967, Nr. 1-1986, Nr. 2; pasaulio lietuvių žurnalas, 1986, Nr. 3-1997, Nr. 3/4; Marijonų kongregacijos leidinys, 1997, Nr. 5/6-1998, Nr. 3/4
Išleid. duom.: Vilnius, 1915, Nr. 7-33; Marijampolė : Marijonų kongregacija, 1926, Nr. 1-1940, Nr. 33; Nottingham: Šv. Kazimiero sąjunga ir Marijonai, 1961, Nr. 1-1993, Nr. 4; Panevėžys: Lietuvos Marijonai prie Panevėžio šv. Trejybės bažnyčios, 1993, Nr. 5-1997, Nr. 3/4; Vilnius: LOGOS leidykla, 1997, Nr. 5/6-1998, Nr. 5/6
Dvimėnesinis, 1962-1998
Savaitinis, 1906-1915, 1906-1940
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/LNB010DC69D
ISSN,ISBN,ISMN:
1392-3862
UDK:
272(051)
008(474.5)(051)
314.151.3-054.72(410)(=172)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Katalikų Bažnyčia – Periodika
Didžiosios Britanijos lietuviai – Periodika
Lietuva – Kultūra – Periodika
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCKp282
Periodikos fondas : Dp2060
Periodikos fondas 2 : Dp2060
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : ALp(LKA)1743
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai