Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Mūsų Vilnius : Vilniui vaduoti sąjungos mėnesinis laikraštis : [žurnalas] / redaktorius V. Uždavinys
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Vilniui vaduoti sąjunga, 1928-1938
Pastabos:
Paantr.: Vilniui vaduoti sąjungos dvisavaitinis organas, 1930, Nr. 1-22; Vilniui vaduoti sąjungos organas, 1930, Nr. 23-1931, Nr. 7; Vilniui vaduoti sąjungos žurnalas, 1931, Nr. 8-1932; Vilniaus vadavimo reikalams skiriamas žurnalas, 1933-1935; Dvisavaitinis VVS žurnalas, 1936-1938
Red.: [Biržiška Mykolas], 1933-1936; Juška A, 1936, Nr. 1/2-5; Babickas Petras, 1936, Nr. 6-1938
Dvisavaitinis, 1931-1938, 1930
3 kartus per mėn., 1931-1933
Mėnesinis, 1928-1929
UDK:
323.1(474.5)(051)
Tema:
Vilniaus vadavimo sąjunga – Periodika
Tautinė savimonė – Lietuva – Periodika
Šifras:
Periodikos fondas : Dp2111

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai