Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Yla, Stasys (1908–1983)
Antraštė:
Ateitininkų vadovas / parengė Stasys Yla
Išleidimo duomenys:
[Putnam, Conn.] : Ateitininkų federacija : Konstantino A. Vasio lėšomis, 1960 (Putnam, Conn. : Immaculata Press)
Apimtis:
478 p. : iliustr., nat., portr.
Pastabos:
Su autogr. S. Rudžiui (LNB: LAK2069//98/43277)
Su S. Džiugo ekslibsisu (LNB: 04/24269)
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: G. Damušytės dovana LNB A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/3693)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Aldonos Šmulkštienės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/11112)
Bibliogr. sk. gale
Vardynas: p. 457-466
Dalykynas: p. 467-472
UDK:
329.78(474.5)(091)
329.78(036)
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Antano Maceinos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Ateitininkų federacija – Istorija
Katalikiškasis jaunimas – Draugijos ir kt.
Ateitininkai – Mokymas – Žinynai, vadovai ir kt.
Krikščioniškasis auklėjimas, jaunimo – Lietuva – Žinynai, vadovai ir kt.
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK32/Il-03
Bendrieji fondai : 3.245004
Lituanistikos fondas : A2113/960
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK2069, MC1096
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL329.78/Yl-03
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)51/960
Visateksčiai dokumentai
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai