Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Yla, Stasys (1908–1983)
Antraštė:
Dievas sutemose : religiniai lūžiai lietuvių gyvenime / Stasys Yla
Išleidimo duomenys:
[Torontas] : Tėviškės žiburiai, 1964
Apimtis:
391 p.
Pastabos:
Su S. Džiugo ekslibrisu (LNB: 05/10349)
Su aut. autogr. ir spaudais: Petro Klimo dovana Mažvydo bibliotekai ir Petro Klimo biblioteka (LNB: KB123//10/15819)
Su aut. autogr. ir spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LB2200//14/14037)
Tematinė r-klė: p. 377-380
Vardinė r-klė: p. 381-384
Kn. taip pat: "Dievą sutemose" pasitinkant / Pr. Gaida-Gaidamavičius, p. 7-8
UDK:
272-9(474.5)
Katalogo dalis / kolekcija:
Petro Klimo biblioteka
Lozoraičių šeimos kolekcija
Antano Maceinos kolekcija
Tema:
Dvasingumas – Lietuva – Istorija – 20 amžius
Tikėjimas – Lietuva – Istorija – 20 amžius
Lietuva – Bažnyčios istorija – 20 amžius
Šifras:
Bendrieji fondai : 2.168737
Retų knygų ir rankraščių fondas : KB123, LB2200, MB469
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL23/28/Yl-03
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)94/964
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai