Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška – vyriausias redaktorius … [et al.]
Antraštė:
Stoss – Širdietės / [redagavo J. Girnius, J. Puzinas]
Išleidimo duomenys:
1963
Apimtis:
544 p. : iliustr., faks., portr.
Pastabos:
Su S. Džiugo ekslibrisu (LNB: 08/17809)
Su spaudu: Dovana M. Mažvydo bibliotekai. V. ir A. Gruzdziai. JAV, Florida (LNB: R5105)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Rasos Razgaitis dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 17/6223)
Su spaudu: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija (LNB: 20/1820)
Bibliogr. str. gale
Katalogo dalis / kolekcija:
Antano Maceinos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Šifras:
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento skaitykla : VL03/Li-191
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK030/Li-192
Bendrieji fondai : 3.243508
Humanitarinių mokslų skaitykla : HM030/Li-192
Judaikos skyriaus fondas
Lituanistikos skaitykla : LT030/Li-192
Muzikos fondas : M3-7197
Retų knygų ir rankraščių fondas : R.Pb.:C.1301, MC1107
Meno fondas : Cs5024
Žiniasklaidos skaitykla : ŽS030/Li-191
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)133/953
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai