Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Naujoji vaidilutė : mergaičių moksleivių laikraštis : [žurnalas] / [redaktorius Pranas Dovydaitis]
Išleidimo duomenys:
Kaunas : [P. Dovydaitis], 1921-1940
Apimtis:
22-26 cm
Pastabos:
Paantr.: nenurodyta, 1921/1922, sąs. 2/3-1922/1923, sąs. 7; mergaičių moksleivių laikraštis, 1924, sąs. 1-1926, sąs. 4; mergaičių moksleivių žurnalas, 1929, Nr. 1-1930, Nr. 5/6; moterų inteligenčių mėnesinis žurnalas, 1930, Nr. 7/9-1937, Nr. 12; moterų kultūrinio gyvenimo žurnalas, 1938, Nr. 1-1940, Nr. 5/6
Red.: St. Ladygienė, 1925, sąs. 4-1927, Nr. 6; P. Orintaitė, 1926, sąs. 4; Jadvyga Laurinavičiūtė, 1927, Nr. 7-1928, Nr. 5/6, (ats. red.), 1932, Nr. 10; Amelija Mažylytė, 1928, Nr. 7/9-1930, Nr. 5/6; J. Jatulytė, 1930, Nr. 11-1931, Nr. 8/9; J. Tverskaitė, 1931, Nr. 10-1932, Nr. 10; J. Drungaitė, 1932, Nr. 11-1933, Nr. 12, (red. pavad.), 1936, Nr. 8/9-1937, Nr. 5/6; Rozalija Petrušauskienė (ats. red.), 1932, Nr. 11-1935, Nr. 12; Iz. Blaudžiūnaitė, 1934, Nr. 1-6/7; R. Romašauskaitė-Atkočiūnienė, 1935, Nr. 10-1936, Nr. 1; O. Gaigalaitė-Beleckienė, 1936, Nr. 2-1940, Nr. 5/6
Red. kom.: K. Balevičaitė, A. Mažylytė, A. Kolesinskaitė, P. Orintaitė, A. Stalioraitytė, 1925, sąs. 4; [Aldona Dobrovolskienė, Jadvyga Laurinavičiūtė, Petronėlė Orintaitė], 1925, Nr. 5; [Aldona Dobrovolskienė, O. Kulvinskaitė, Jadvyga Laurinavičiūtė, Petronėlė Orintaitė], 1926; J. Drungaitė, J. Jatulytė, Iz. Matusevičiūtė, A. Sereikytė, 1928, Nr. 10; [Jadvyga Drungaitė, Juzė Jatulytė, Izabelė Matusevičiūtė, Apolonija Sereikytė], 1928-1929
Leidėjai: [„Naujosios vaidilutės“ leidimo komisija], 1922-1924; S. Ladygienė, 1925, sąs. 4-1927, sąs. 1; J. Laurinavičiūtė; 1932, Nr. 10; R. Petrušauskienė, 1932, Nr. 11-1935, Nr. 12; O. Gaigalaitė-Beleckienė, 1936, Nr. 1-1940, Nr. 5/6
Klaidos numeracijoje: 1924, sąs. 5 [i.e. 4]; 1930, Nr. 12 (lapkritis [i.e. gruodis]); 1933, Nr. 10(104 [i.e. 103])-1934, Nr. 1(107 [i.e. 106]); 1934, Nr. 3(109 [i.e. 108])-6/7(112/113 [i.e. 111/112]); 1936, Nr. 8/9(135/136 [i.e. 137/138])-1940, Nr. 5/6(175/176 [i.e. 178/179])
Su met. turinio r-klėmis, 1921/1922-1924, 1926-1927, 1930-1934, 1936-1937, 1939
Mėnesinis, 1928-1940
Įvairaus dažnumo, 1921-1927
UDK:
316.346.2-055.2(474.5)(051)
008(474.5)(051)
Tema:
Mergaitės - Lietuva - Periodika
Jaunuolės - Lietuva - Periodika
Moterys - Lietuva - Periodika
Lietuva - Kultūra - Periodika
Šifras:
Periodikos fondas : Cp3241
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai