Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Naujoji viltis : politikos ir kultūros žurnalas / redakcinė kolegija: Jonas Balys (pirm.), Aleksas Laikūnas, Bronius Nemickas
Išleidimo duomenys:
Čikaga : Lietuvių studentų tautininkų korporacija Neo-Lithuania : Amerikos lietuvių tautinė sąjunga, 1970-2001
Pastabos:
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka: (LNB: LC6334)
Paantr.: nenurodyta, Nr. 31 (2001)
Red. Aleksas Laikūnas, Nr. 10 (1977)-11 (1978); vyr. red. Jonas Balys, Nr. 12 (1979)-Nr. 13 (1980); Vytautas Abraitis, Nr. 20 (1987)-Nr. 23 (1990); Algirdas Budreckis, Nr. 24 (1993)-Nr. 25 (1994); Antanas Juodvalkis, Leonas Kriaučeliūnas, Nr. 26 (1995)-Nr. 28 (1997); Antanas Juovalkis, Petras Buchas, Nr. 29 (1998); Irena Kriaučeliūnienė, Petras Buchas, Nr. 30 (1999)-Nr. 31 (2001)
Red. kol.: Aleksas Laikūnas (redaktorius), Bronius Nemickas, Mečys Valiukėnas, Nr. 14 (1981)-Nr. 19 (1986); Algirdas Budreckis, Antanas Butkus, Stasys Santvaras, Nr. 20 (1987)-21 (1988); Algirdas Budreckis, Stasys Santvaras, Nr. 22 (1989)-Nr. 23 (1990); Antanas Juodvalkis, Leonas Kriaučeliūnas, Nr. 24 (1993)-Nr. 25 (1994)
Išleid. vieta: nenurodyta, Nr. 21 (1988)
Kasmetinis
UDK:
008(73)(=172)(051)
3(73)(=172)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Jono Pajaujo kolekcija
Tema:
Amerikos lietuviai – Politinė veikla – Periodika
Amerikos lietuviai – Kultūrinis gyvenimas – Periodika
Susiję dokumentai:
Šv. Kazimiero kapinės Chicagoje, Amerikos lietuvių Panteonas ir pastangos jas išsaugoti ateičiai. - [Chicago, 1967]. - Regis, Algis.
Šifras:
Valstybingumo erdvė : LVp0
Bendrieji fondai : PC180
Periodikos fondas : Cp3522
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC6334
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : ALp(LKA)2826
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai