Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuvių Atgimimo istorijos studijos / redakcinė kolegija: Egidijus Aleksandravičius … [et al.]
Antraštė:
Asmuo: tarp tautos ir valstybės / redakcinė kolegija: Antanas Kulakauskas … [et al.] ; sudarytojai Egidijus Motieka … [et al.]
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996
Apimtis:
525, [1] p. : faks.
Pastabos:
Mykolo Römerio 120-osioms metinėms
Santr. lenk., angl., vok.
Bibliogr.: p. 103-108 ir išnašose
Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 500-522
ISSN,ISBN,ISMN:
5-420-01318-5 : 15.00
UDK:
94(474.5)"1861/1917"
008(474.5)(092)
323.1(474.5)(091)
Tema:
Tautinė savimonė – Lietuva – Publicistika
Asmenys – Publicistika
Visuomenės veikėjai – Lietuva – Publicistika
Kultūros veikėjai – Lietuva – Publicistika
Lietuva – Istorija – Iki nepriklausomybės paskelbimo, 1861-1917
Šifras:
Bendrieji fondai : 3.262040
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)/Li-191
Rankraščių fondas : R.Pb.:C.2094
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1160030/96
Visateksčiai dokumentai

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai