Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Tėvynė : literatūros mokslo ir politikos mėnesinis laikrasztis : organas "Susiv. lietuvių Amerikoje" / redaktorius Jonas Žilinskas
Išleidimo duomenys:
Mount Carmel, Pa. : Susivienijimas lietuvių Amerikoje, 1896-1902, 1908-2001, 2006-
Pastabos:
Tekstas liet., angl.
Gretut. antr. angl.: The Homeland, vol. 106, Nr. 1 (December 2006)-
Paantr.: official organ of the Lithuanian Alliance of America : the oldest Lithuanian newspaper in the world, vol. 106, Nr. 1 (December 2006)-
Red.: A. Kaupas, T. Astramskas, 1900-1901; V.S. Jokubynas, 1908-1909; K. Vidikas, 1910-1911; V.K. Račkauskas, 1911-1918; J. Purvis, 1919-1920; S.E. Vitaitis, 1920-1938; Kl. Jurgelionis, 1938-1941; Pr. Bajoras, 1941-1948; M.L. Vasil, 1948-1961; A. Sodaitis, 1962-1968; J. Petrėnas, 1969-1980; G. Meiliūnienė, 1980-1994; V. Kasniūnas, 1994-[2001]; V. Jokubynas, V. Kasniūnas, Antanas Sodaitis, Edvardas Šulaitis, vol. 106, Nr. 1 (December 2006)-
Publikavimo vietos: Plymouth, Pa, 1897, Nr. 1-1900, Nr. 40; Philadelphia, Pa., 1900, Nr. 43-1901, Nr. 21; Shenandoah, Pa., 1901, Nr. 22-1902, Nr. 21; Boston, Mass., 1908; New York, 1908-vol. 105, Nr. 3/4 (July/December 2001); Chicago, Ill., vol. 106, Nr. 1 (December 2006)-
1903-1907, 2002-2006 (November) nebuvo leista
6 leid. per metus, 2006-
Ketvirtinis, 2000-2001
2 kartus per mėn., 1972-1979, 1996-1999
Savaitinis, 1900-1971
Mėnesinis, 1896-1899, 1980-1995
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/LNB00B1B81B
ISSN,ISBN,ISMN:
0040-4071
UDK:
314.151.3-054.72(73)(=172)(054)
061.23(73)(=172)(054)
3(474.5)(054)
Tema:
Susivienijimas lietuvių Amerikoje – Laikraščiai
Amerikos lietuviai – Draugijos ir kt. – Laikraščiai
Lietuva – Politika ir valdymas – Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : ALp(LK)2644, Cp172
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : ALp(LKA)2644

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai