Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Lietuvis : visuomenės, politikos ir literatūros savaitinis laikraštis : [žurnalas] / redaguoja Petras Vaičiūnas
Išleidimo duomenys:
Kaunas : "Rašto" bendrovė, 1924-1928
Pastabos:
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LD1562)
Paantr.: visuomenės, politikos, ekonomijos ir literatūros dienraštis, 1927, saus. 5 (Nr. 1)-1928, saus. 31 (Nr. 25)
Red.: O. Ambraziejūtė, 1925, Nr. 16-46; E. Sidaravičienė, 1925, Nr. 47-1926, Nr. 16; Emilija Mėlynaitė, 1926, Nr. 17-52; Liūdas Noreika (Liudas Noreika), 1927, saus. 5 (Nr. 1)-1928, saus. 31 (Nr. 25)
Leid. tipas: žurnalas, 1924, Nr. 1 (lapkr. 14)-1926, Nr. 52 (gruod. 30); laikraštis, 1927, saus. 5 (Nr. 1)-1928, saus. 31 (Nr. 25)
Leidėjas: "Tautininko" bendrovė, 1927, saus. 5 (Nr. 1)-1928, saus. 31 (Nr. 25)
Nuo 1928, saus. 31 prijungta prie: Lietuvos aidas, ISSN 1648-4215
Paantr. virš.: visuomenės, politikos ir lietratūros laikraštis, 1924, Nr. 1-1926, Nr. 52
Kasdieninis, 1927-1928
Savaitinis, 1924-1926
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/LNB00AD245E
ISSN,ISBN,ISMN:
1822-640X
UDK:
3(474.5)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Tema:
Lietuva – Politika ir valdymas – Laikraščiai
Susiję dokumentai:
Ekstra "Lietuvis": "Lietuvio" priedas
Lietuvis [Mikrofilmas]
Šifras:
Periodikos fondas : Dp2173
Retų knygų ir rankraščių fondas : LD1562

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai