Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Vairas : literatūros, dailės, mokslo, visuomenės ir politikos laikraštis : [žurnalas] / redaktorius-leidėjas A. Smetona
Išleidimo duomenys:
Vilnius : A. Smetona, 1914-1915, 1923-1924, 1929-1940
Apimtis:
29 cm
Pastabos:
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LE275)
Su spaudu: V. Landsbergis (LNB: LVFp3)
Paantr.: visuomenės, politikos, literatūros, dailės ir mokslo laikraštis, 1915, Nr. 1-23, 1923, Nr. 1-1924, Nr. 8; mėnesinis kultūros žurnalas, 1929, Nr. 1-1937, t. 21, Nr. 12; kultūros žurnalas, eina du kartus per mėnesį, 1938, t. 22, Nr. 1-1938, t. 25, Nr. 24; eina kartą per savaitę, 1939, Nr. 1-49; kultūros ir politikos iliustruotas mėnesinis žurnalas, 1940, Nr. 2-6
Red.: J. Lapėnas, 1929, Nr. 1-1933, t. 9, Nr. 12; Iz. Tamošaitis, 1934, t. 10, Nr. 1-1938, t. 25, Nr. 24; B.T. Dirmeikis (vyr. red.), D. Cesevičius (red. kol. pirm.), 1939, Nr. 1-41; B.T. Dirmeikis (vyr. red.), 1939, Nr. 42; K. Nausėdas (vyr. red.), 1939, Nr. 43-49; K. Dausa (red.), 1940, Nr. 1-6
Nebuvo išleista 1916-1922, 1925-1928
Išleid. vieta: Kaunas, 1923-1924, 1929-1940
Leidėjai: M. Yčas, 1915, Nr. 3-23; "Rašto" bendrovė, 1923, Nr. 1-1924, Nr. 8; "Pažangos" bendrovė, 1929, Nr. 1-1940, Nr. 6
Matmenys: 24-25 cm, 1929-1938; 34 cm, 1939; 27 cm, 1940
1924 vietoje jo leista vienkart. leid. skirtingomis antr.: Skeveldrų rinkinys; Irklas
1924 jį dalinai pakeičia: Tautos vairas
1931-1933 leista su priedu: Švietimo ministerijos žinios
Mėnesinis, 1923-1924, 1929-1937, 1940
2 kartus per mėn., 1914, Nr. 1-12; 1938
Savaitinis, 1939
Įvairaus dažnumo, 1914, Nr. 13-17/18; 1915
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/LNB00AD1C8E
UDK:
3(474.5)(051)
821(051)
008(474.5)(051)
001(474.5)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Viliaus Gaigalaičio kolekcija
Vytauto Jurgučio kolekcija
Lozoraičių šeimos kolekcija
Vytauto Landsbergio kolekcija
Tema:
Literatūra ir mokslas – Lietuva – Periodika
Lietuva – Kultūra – Periodika
Lietuva – Politika ir valdymas – Periodika
Šifras:
Valstybingumo erdvė : LVFp3
Periodikos fondas : Dp211
Retų knygų ir rankraščių fondas : GC301, LE275
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : ALp(LKA)5476
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai