Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Šv. Pranciškaus varpelis : [žurnalas] / atsakomasis redaktorius Petras Ruškys (P. Ruškys)
Išleidimo duomenys:
Kretinga : Kretingos vienuolynas, 1923-1935
Apimtis:
23-24 cm
Pastabos:
Leidinio kalba: dalis teksto lot., 1930, Nr. 1, 4
Antr.: Švento Pranciškaus varpelis, 1934, Nr. 2
Paantr.: mėnesinis Lietuvos tretininkų laikraštis : [žurnalas], 1927, Nr. 9-1928; mėnesinis lietuvių tretininkų ir šv. Antano mylėtojų laikraštis : [žurnalas], 1929-1930; 1932, Nr. 1-8/9; mėnesinis lietuvių tretininkų ir švento Antano mylėtojų laikraštis : [žurnalas], 1931; mėnesinis visų šv. Pranciškaus šeimynų Lietuvoje laikraštis : [žurnalas], 1932, Nr. 10-1934, Nr. 2; mėnesinis visų šv. Pranciškaus šeimynų Lietuvoje ir šv. Antano mylėtojų laikraštis : [žurnalas], 1934, Nr. 3-1935, Nr. 9
Virš. paantr.: mėnesinis laikraštis : Trečiojo šv. Pranciškaus ordeno Lietuvoje organas : [žurnalas], 1923, Nr. 3-1924, Nr. 8(15); mėnesinis laikraštis : Trečiojo šv. Pranciškaus ordino Lietuvoje organas : [žurnalas], 1924, Nr. 9(16)-12(19); mėnesinis laikraštis : Šv. Pranciškaus pasaulinių tretininkų kongregacijos Lietuvoje organas : [žurnalas]1925, Nr. 1(20), 2(21); mėnesin[is] laikraštis šv. Pranciškaus pasauliniams tretininkams ir jo prieteliams : [žurnalas], 1925, Nr. 3/4(22/23)-6(25); mėnesinis laikraštis šv. Pranciškaus pasauliniams tretininkams : Vietos Vyskupui ir Ordino vyriausybei leidžiant : [žurnalas], 1925, Nr. 7-1926, Nr. 7; mėnesinis Lietuvos tretininkų laikraštis : [žurnalas], 1926, Nr. 8-1928; mėnesinis lietuvių tretininkų ir šv. Antano mylėtojų laikraštis : [žurnalas], 1929; lietuvių tretininkų ir šv. Antano mylėtojų laikraštis : [žurnalas], 1930; mėnesinis lietuvių tretininkų ir šv. Antano mylėtojų laikraštis : [žurnalas], 1931; visų šv. Pranciškaus šeimynų Lietuvoje organas : [žurnalas], 1932, Nr. 10-12
Red.: Jeronimas Pečkaitis (Tėvas Jeronimas), 1923, Nr. 3-1925, Nr. 3/4 (1923, Nr. 3-1924, Nr. 10 - ats. red.); nenurodyta, 1925, Nr. 5(24), 6(25); 1929, Nr. 1; Antanas Bizauskas (Pranciškus Bizauskas; Pr. Bizauskas; T[ėvas] Pranciškus), 1925, Nr. 7-1927; Petras Rokas Kožukauskas (Rokas Kažukauskas), 1928; Antanas Augustinas Dirvelė (Augustinas Dirvelė), 1929; 1934, Nr. 2-1935, Nr. 9; Aloyzas Petras Janušaitis (Aloyzas Janušaitis), 1930-1932, Nr. 8/9; Benediktas Apolinaras Bagdonas (Benediktas Bagdonas), 1932, Nr. 10-1934, Nr. 1
Išleid. vieta: Kaunas, 1925, Nr. 7-1933
Leidėjai: Kretingos „Mažesniųjų brolių“ pranciškonų vienuolynas, 1925, Nr. 5(24), 6(25); Kauno vienuolynas, 1925, Nr. 7-10; nenurodyta, 1925, Nr. 11, 12; 1929, Nr. 1; 1930-1933; [Mažųjų brolių vienuolynas], 1926-1927; Petras Rokas Kožukauskas (Rokas Kažukauskas), 1928; Antanas Augustinas Dirvelė (Augustinas Dirvelė), 1929, Nr. 2-12; Pranciškonų vienuolija (Pranciškonų vienuolynas), 1934-1935, Nr. 9
Klaidos numeracijoje: Virš. 1924, Nr. 7(13 [i.e. 14]). Virš. 1928, Nr. 11 (spalis [i.e. lapkritis])
Su met. turinio r-klėmis, 1924-1925, 1927-1931, 1933-1935
Mėnesinis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/LNB005CFCC8
UDK:
272-789.32(474.5)(051)
Tema:
Pranciškonai pasauliečiai - Lietuva - Periodika
Šifras:
Periodikos fondas : Cp3238
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai