Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Eidintas, Alfonsas (1952–)
Antraštė:
Aleksandras Stulginskis : Lietuvos prezidentas – Gulago kalinys / Alfonsas Eidintas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995 (Kaunas : "Spindulio" sp.)
Apimtis:
365, [1] p. : iliustr.
Pastabos:
Santr. angl.
Asmenvardžių ir geogr. r-klės: p. 350-357
Kn. taip pat: Trumpai apie autorių (liet., angl.): p. 363-365
Tiražas 3000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
5-420-01312-6 : 5.00
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(092)
94(474.5)"1918/1940"
94(474.5)"1940/1990"
321.64(474.5)(092)
314.151.3-054.74(474.5)
Apie asmenį:
Stulginskis, Aleksandras, 1885-1969
Tema:
Prezidentai – Lietuva – Biografijos
Lietuviai tremtiniai – Rusijos Federacija – Sibiras – Biografijos
Tremtis, lietuvių – Rusijos Federacija – Sibiras – 1941-1956
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Lietuva – Istorija – Sovietizacija, 1940-1941
Lietuva – Istorija – Rezistencijos ir stalinizmo laikotarpis, 1944-1953
Šifras:
Bendrieji fondai : 3.292570
Lituanistikos skaitykla : LT929(474.5)/Ei-54
Retų knygų ir rankraščių fondas : R.Pb.:B.622
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL94(474.5)"1918/1940"/Ei-54
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : C1143355/95
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai