Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
[Atsiminimai] / Stasys Raštikis
Antraštė:
Lietuvos likimo keliais : iš mano užrašų / [redaktorius Jonas Dainauskas]
Išleidimo duomenys:
1982 (Chicago, Ill. : M. Morkūnas sp.)
Apimtis:
792 p. : iliustr., faks., portr.
Pastabos:
Su S. Džiugo ekslibrisu (LNB: 02/24598)
Su spaudu: A. Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir lipde: Dr. Rožės Šomkaitės dovana MRU A. Damušio demokratijos studijų centrui (LNB: 18/9746)
Su spaudais: Lozraičių biblioteka ir Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone Knygynas (LNB: LC1570//19/2012)
Bibliogr. pastabose sk. gale
Vardynas: p. 759-792
UDK:
94(474.5)"1918/1944"(093.3)
355.333(474.5)(092)
355(474.5)(093.3)
Apie asmenį:
Raštikis, Stasys, 1896-1985
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Antano Maceinos kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Lietuva. Kariuomenė – Karininkai – Biografijos
Lietuva. Kariuomenė – Istorija – Atsiminimai
Generolai – Lietuva – Biografijos
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Atsiminimai
Lietuva – Istorija – Sovietizacija, 1940-1941 – Atsiminimai
Lietuva – Istorija – Vokiečių okupacija, 1941-1944 – Atsiminimai
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK94(474.5)/Ra-234
Bendrieji fondai : 3.241198
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC1570, MC1094
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : A(LKA)14/956
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai