Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuvių Atgimimo istorijos studijos / redakcinė kolegija: Egidijus Aleksandravičius … [et al.]
Antraštė:
Lietuvos valstybės idėja (XIX a.-XX a. pradžia) : Simono Daukanto 200-osioms metinėms
Išleidimo duomenys:
1991 (Vilnius : Viltis)
Apimtis:
504, [3] p. ; 21 cm
Pastabos:
Str. liet., sen. slavų; santr. angl., lenk.
Su V. Jurgučio autogr. (LNB: JC484//02/11385)
Su spaudais: Adolfo Damušio demokratijos studijų centro kolekcija ir A. Tylos autogr. A. Damušiui (LNB: 19/17271)
Bibliogr. str. gale
Tiražas 5000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
: 8 rb 90 kp
UDK:
94(474.5)"1795/1917"
323.1(474.5)(091)
Katalogo dalis / kolekcija:
Vytauto Jurgučio kolekcija
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro knygų rinkinys
Tema:
Tautinė savimonė – Lietuva
Lietuva – Istorija – Rusijos imperijos sudėtyje, 1795-1917
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCK94(474.5)/Li-227
Bendrieji fondai : 3.262040, JC484
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)/Li-191
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : C1106853/1991
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai