Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Trimitas : mėnesinis žurnalas / atsakomasis redaktorius M. Mikelkevičius ; [red. komisija: Juozas Papečkys, Vladas Putvinskis-Pūtvis, Matas Šalčius, Antanas Vienuolis]
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdyba, 1920-1940, 1990-
Apimtis:
21-32 cm
Pastabos:
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LB3161//1933, Nr. 8, 16; 1934, Nr. 2, 4-27)
Paantr.: nurodyta metrikoje, 1920, Nr. 1; Tėvynės gynėjų laikraštis : [žurnalas], 1920, Nr. 2-1922, Nr. 50; 1923, Nr. 1-1926, Nr. 38; 1937, Nr. 1-1940, Nr. 28; Lietuvos šaulių laikraštis : [žurnalas], 1990, liep. 15 (Nr. 1)-1991, gruod. 16/31 (Nr. 24); Lietuvos šaulių žurnalas, 1992, Nr. 1-1993, Nr. 11/12; Lietuvos šaulių žurnalas : Lietuvos šaulių sąjungos žurnalas, 1994, Nr. 1/2-3/4; Lietuvos šaulių žurnalas : Lietuvos šaulių sąjungos mėnesinis žurnalas, 1994, Nr. 8-1999, Nr. 8; Lietuvos šaulių žurnalas, 1999, Nr. 9-
Red.: [Vaižgantas], 1920, Nr. 2-13; [Matas Šalčius (fakt. red.)], 1920, Nr. 1; [Juozas Pronskus (red. pav.)], 1920, Nr. 5-1922, Nr. 50; Matas Šalčius (ats. red.) - 1925, Nr. 11-1926, Nr. 28 [Antanas Busilas], 1920, Nr. 17-20; [Adolfas Klimas], 1921, Nr. 25-40; [Kazys Petras Obolėnas (red. pav.)], 1922-1924; (fakt. red.) - 1925, Nr. 1-1931, Nr. 9; Ant. Bružas, 1922, Nr. 44-1924, Nr. 219; [Benediktas Štaras (red. pav.)], 1923, Nr. 143-160; [Juozas Purickis], 1925-1926; L. Vailionis (ats. red.), 1925, Nr. 1-10, 1926, Nr. 50-1927, Nr. 3, 20-25; Teodoras Daukantas (ats. red.), 1926, Nr. 29-49; R. Skipitis (ats. red.), 1927, Nr. 4-19, 26-1928, Nr. 25; Vl. Putvinskis (ats. red.), 1928, Nr. 26-1929, Nr. 9; Antanas Žmuidzinavičius, 1929, Nr. 10-21, 1931, Nr. 8-1934, Nr. 12; Aleksandras Marcinkevičius (ats. red.), 1929, Nr. 22-1930, Nr. 33; [Vladas Andriukaitis (red. pav.)], 1929, Nr. 48-1936, Nr. 31; A. Graurogkas (ats. red.), 1930, Nr. 34-1931, Nr. 7; [A. Gravrogkas (red. pav.)], 1930; Vincas Daudzvardas (ats. red.), 1934, Nr. 13-1935, Nr. 51/52; Jonas Kalnėnas (fakt. red.)], 1934; [Balys Vosylius (red. pav.)], 1936, Nr. 36-1938, Nr. 39, 1940; Juozas Žukauskas, 1936, Nr. 50, (red. pav.), 1937, Nr. 17-21, 1938, Nr. 28-32; [Petras Ruseckas]; [Juozas Žemgulys]; Gediminas Jankus, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-gruodis (Nr. 6); Viktoras Rudžianskas, 1991, saus. 1/15 (Nr. 1)-lapkr. 16/30 (Nr. 22); A. Ragelis, 1991, gruod. 1/15 (Nr. 23)-1992, Nr. 1; Albinas Čaplikas, 1992, Nr. 2-1994, Nr. 3/4; Pranas Abelkis, 1994, Nr. 8-1995, Nr. 1; nenurodyta, 1995, Nr. 3/4-1998, Nr. 1; Marija Lūžytė, 1998, Nr. 2-2002, Nr. 5; Elena Mažeikienė (l.e.p. red.), 2004, Nr. 5-8; Skaistė Staknevičiūtė (l.e.p. red.), 2004, Nr. 9-2005, Nr. 8; Aušra Garnienė, 2002, Nr. 7-2004, Nr. 4, 2005, Nr. 9-2006, Nr. 10; Jurgita Ivanauskaitė (l.e.p. red.), 2006, Nr. 11-2007, Nr. 5; Daiva Aliūkaitė (l.e.p. red.), 2007, Nr. 6-7; Giedrė Špokaitė, (l.e.p. red.), 2007, Nr. 8; Giedrė Petrilionienė (l.e.p. red.), 2007, Nr. 9-2008, Nr. 10; Valdas Kilpys (l.e.p. red.), 2016, Nr. 2; Lolita Sipavičienė, 2008, Nr. 11-2016, Nr. 1, 2016, spec. leid.; Dovilė Rusteikienė, 2016, Nr. 3-5, 6-2018, Nr. 1; Vytaras Radzevičius, Elina Kondraščenko, 2018, Nr. 3; Vytaras Radzevičius, Živilė Bugenytė, 2018, Nr. 4; Vytaras Radzevičius, 2018, Nr. 2, 5-2020, Nr. 6; Dovilė Pukertaitė, 2020, Nr. 7-
Leid. tipas: laikraštis, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-1991, gruod. 16/31 (Nr. 24); žurnalas, 1920, Nr. 1-1940, Nr. 28; 1992, Nr. 1-
Publikavimo vietos: [Kaunas], 1926, Nr. 39-50; Kaunas, 1927, Nr. 1-1940, Nr. 28, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-
Leidėjai: Šaulių sąjunga, 1937, Nr. 1-39, 51-1940, Nr. 28; Lietuvos šaulių sąjunga, 1930-1936; 1937, Nr. 40-50, 1990, liep. 15 (Nr. 1)-
Priedas: Mūsų Vilnius : ekstra leidinys : „Trimito“ 41 Nr. nemokamas priedas / redaktoriai-leidėjai A. Juška ir Petras Babickas. - 1939, spalio 11. - Kaunas : A. Juška ir P. Babickas, 1939
Yra ištisinio numeravimo klaidų
2011, Nr. 4(1275)-Nr. 12(1278) metinė numeracija atitinka mėnesius
Su met. turinio r-klėmis
Mėnesinis, 1990, 1992-2009, 2019-
6 leid. per metus, 2010-2018
Dvisavaitinis, 1991
Savaitinis, 1920, Nr. 2-1940, Nr. 28
Įvairaus dažnumo, 1920, Nr. 1
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/LNB0029234C
ISSN,ISBN,ISMN:
1392-4753
UDK:
061.23:356.164(474.5)(051)
356.164:061.23(474.5)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Lozoraičių šeimos kolekcija
Tema:
Lietuvos šaulių sąjunga – Periodika
Patriotinės organizacijos – Lietuva – Periodika
Šifras:
Periodikos fondas : Ep327, , Gtp156
Periodikos fondas 2 : Ep327
Retų knygų ir rankraščių fondas : LB3161
Žiniasklaidos skaitykla : Ep327
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai